Dispoziții finale

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea etc. Site-ului si/sau al oricarui Continut trimis de catre Vanzatorul Utilizatorului/Clientului/ prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), Utilizatorul/Clientul/ se declara de acord cu si accepta prevederile acestui Document (“Termeni si Conditii Online”).

 Daca oricare dintre dispozitiile de mai sus va fi gasita nula, nevalida, nefunctionala, sau nelegala, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Documentului

REGULAMENT GENERAL SERVICII MONTAJ

CAPITOLUL I – DEFINIȚII

Art. 1. În cuprinsul prezentului Regulament, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

  1. a) CUMPĂRĂTOR – Persoană fizică, Companie sau Altă entitate juridică ce emite o Comandă privind serviciile prestate și este înscrisă în partea introductivă a facturii sub titlul Cumpărător (sau împuternicitul acestuia).
  2. b) VÂNZĂTOR – Magazinul Exotic înscris în partea introductivă a facturii sub titlul de Furnizor.
  3. c) PRODUS – mobilier și/sau decorațiuni achiziționate de Cumpărător care corespund mostrelor existente în magazine sau descrierii din cataloagele și documentația producătorilor, destinat utilizării casnice (cu excepția produselor destinate expres utilizării în scopuri profesionale) ale căror calități și caracteristici au fost agreate și verificate de Cumpărător și înscrise în comandă, factură sau schițele semnate de acesta.
  4. d) SERVICII – serviciile de transport și/sau montaj prestate de Vânzător și achiziționate de către Cumpărător conform termenilor și condițiilor aplicabile serviciilor, disponibile în cadrul website-urilor – www.exotic.md și/sau prezentate în magazinele Exotic și în cadrul comenzii solicitate de către Cumpărător.
  5. e) COMANDĂ – Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
  6. f) CONTRACT – O comandă validă, confirmată de către Vânzător.
  7. g) SPECIFICAȚII – Toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 2. (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc dispoziţii cadru obligatorii privind modalitatea de prestare a serviciilor de montare a produselor achiziționate atât online cât și din cadrul magazinelor Exotic.

(2) Obiectivele prezentului Regulament vizează asigurarea creşterii calităţii serviciilor, o bună organizare și desfășurare a activităților prestate, precum și o informare corespunzătoare a Cumpărătorului privind modalitatea de prestare a serviciilor contractate.

Art. 3. (1) Dispoziţiile prezentului Regulament stabilesc cadrul unitar privind prestarea serviciilor ofertate de montaj și se completează cu prevederile cuprinse în cadrul secțiunii  Montaj, disponibile online în cadrul website-ului https://exotic.md

Art. 4. (1) Prezentul Regulament va fi afişat în cadrul website-ului https://exotic.md și va fi la dispoziția clienților, angajaților, părților interesate la sediul tuturor Magazinelor Exotic.

(2) Prezentul Regulament se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă și/sau în vederea adaptării acestuia la cerințele și specificului activităților de  montaj desfășurate de către Vânzător.

CAPITOLUL II – SERVICII ȘI TARIFE

Art. 5. Montajul produselor de către Vânzător la locația indicată de Cumpărător nu fac obiectul facturii ce conține produsele și nu sunt incluse în prețul plătit de Cumpărător.

Art. 6. Tarifele aferente serviciilor de montaj aplicate de Vânzător se regăsesc în magazinele Wxotic și la adresa de internet https://exotic.md Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica 

tarifele aplicabile pentru serviciile de  montaj, actualizând în acest sens informațiile prezentate în magazine și în cadrul paginii de internet menționată anterior.

CAPITOLUL III – CONDIȚII GENERALE

Art. 7. Prestarea serviciilor de montaj se realizează la adresa definită/indicată de către Cumpărător în formularul de comandă, utilizând echipe interne de montaj Exotic , constituite din persoane fizice autorizate , în conformitate cu oferta de servicii aleasă de către Cumpărător.

Art. 8.. Toate produsele Vânzătorului se livrează demontate (cu excepția produselor realizate dintr-o singură componentă ori care potrivit instrucțiunilor fabricantului, nu se demontează pentru transport), în colete, pentru a putea fi transportate în siguranță.

Art. 9. Cumpărătorul are obligația să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor fragile precum și a componentelor fragile ambalate (ex: piese din sticlă). Omisiunea verificării de către Cumpărător (persoana desemnată/împuternicită/persoana care primește comanda la locația indicată de către Cumpărător) implică acceptanța.

Art. 10. Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării si de efectuare a montajului  în cazul comenzilor efectuate online. Vânzătorul va programa telefonic și/sau în scris termenul de Montaj cu dată fixă și interval orar;

Art. 11. Vânzătorul este exonerat de răspundere și Serviciul prestat este considerat efectuat, în următoarele situații:

  1. indicarea de către Cumpărător a unei adrese de montaj greșite;
  2. Cumpărătorul nu s-a asigurat ca în ziua și ora stabilite pentru montaj o persoană cu vârsta peste 18 ani să fie la locația indicată pentru efectuarea serviciului

III. Imposibilitatea de a desfășura activitatea de livrare și/sau montaj determinată de situații precum: inexistența căilor de acces corespunzătoare în locație, imposibilitatea de montare a produselor (existență mobilier vechi);

  1. Refuzul nejustificat manifestat de către Cumpărător privind primirea Comenzii.

 

Art. 12. În situațiile prevăzute la art. 14, precum și în cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, informații privind respingerea de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, a amânării de către Cumpărător a termenului de livrare stabilit, Vânzătorul are dreptul  de a rezoluționa/ denunța unilateral contractul.

Art. 13. În cazul în care echipa  Exotic consideră că nu se poate realiza montarea/amplasarea produselor în cadrul spațiilor indicate de către Cumpărător în condiții de conformitate (exemplu: în cazul pereților care nu permit fixarea corpurilor de mobilier), personalul specializat va informa la fața locului Cumpărătorul (reprezentantul Cumpărătorului/persoana aflată în locație pentru primirea Comenzii) și va menționa toate aspectele semnalate în cadrul documentelor de livrare. În acest caz, personalul specializat Exotic  nu va monta produsele pe perete, Serviciul urmând a se realiza la o dată ulterioară, după ce s-au finalizat lucrările de sporire a rezistenței pereților.

Art. 14. În situația de la art. 13 produsele care nu au putut fi montate/ amplasate sunt predate Cumpărătorului, Vânzătorul fiind exonerat de orice riscuri determinate de modalitatea de manipulare, depozitare, asamblare a produselor.

Art. 15. Serviciile de montaj implică asamblarea și poziționarea produsului și/sau produselor cuprinse în Comanda Clientului în stare validată, în conformitate cu specificația prezentată pe site-ul https://www.exotic.md.

Art. 16. În cazul în care Cumpărătorul a optat pentru serviciile de montaj, Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea manipularea produselor, dacă nu există un spațiu suficient de manevră în zona ușilor, holurilor sau casa scărilor.

Art. 17. Deși este asistat în procesul de vânzare de reprezentanții Vânzătorului, Cumpărătorului îi revine întreaga răspundere privind alegerea formei, confortului, stilului, culorii, dimensiunilor, materialelor, finisajelor, precum și locul unde urmează a fi instalat produsul.

Art. 18. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind manipularea altor obiecte existente în spațiul unde vor fi instalate produsele. Echipele Exotic nu vor manipula, dezasambla sau colecta mobilierul vechi. Totodată, echipele Exotic nu vor manipula, modifica, dezasambla, transporta ori colecta alte elemente de mobilier ori decorațiuni, chiar dacă acestea sunt produse achiziționate anterior din magazinele Exotic. Spatiul in care trebuie montate produsele trebuie predat gol , echipele de montatori neavand obligatia de elibera spatiul de montaj si spatiul in care trebuie montate produsele